πληροφορίες

Αναγνωρισμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών για Παιδιά και Βρέφη

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια για Παιδί & Βρέφος
 
Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους.
Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση παιδιού και βρέφους.
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΙΑΣ
Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης.
Φροντίδα του παιδιού.
Απώλεια αισθήσεων.
ΚΑΡ.Π.Α. – Παιδί.
ΚΑΡ.Π.Α. – Βρέφος.
Θέση ανάνηψης.
Πνιγμονή σε παιδί.
Πνιγμονή σε βρέφος.
Σωματική καταπληξία.
Σοβαρή αιμορραγία.
Τραυματισμοί καταβύθισης.
Σοκ αναφυλαξίας.
Κρίσεις με σπασμούς.
Αναφορά ατυχήματος.
Κουτί πρώτων βοηθειών.
Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας.
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ασφάλεια Πρώτου Βοηθού.
Διαχείριση αναπνευστικής οδού.
Θέση ανάνηψης.
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση.
Αντιμετώπιση πνιγμονής.
Αντιμετώπιση αιμορραγίας.
Εκπαιδευτικά Σενάρια.
 
➡Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά υλικά. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης ειδικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός κατά την πρακτική άσκηση.
☑Φάκελος Πιστοποίησης Εκπαιδευομένου (Student Certification Kit).
☑Προστατευτικά διαφράγματα (μάσκες, γάντια κλπ).
☑Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.
☑Υλικά τήρησης σημειώσεων.
☑Εκπαιδευτικά προπλάσματα ΚΑΡ.Π.Α. & Επιδεσμικό υλικό.
 

Το προφίλ της Rescue Training International:

Η Rescue Training International (RTI) είναι πάροχος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών. Εκδίδει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις τόσο σε πολίτες και εργαζομένους όσο και σε επαγγελματίες της υγείας.
Είναι εγκεκριμένο θεσμικό μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Ασφάλειας (WSO) ΗΠΑ, και επίσης εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (MLSI) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τελεί επίσης Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών από το Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία (FAIB) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η RTI είναι εγγεγραμμένος Πάροχος Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών Ενηλίκων, Παιδιών & Βρεφών, στην Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (FOFATO) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών της RTI βασίζονται στα διεθνή πρωτόκολλα ανάνηψης, όπως αυτά δημοσιεύονται από τη Διεθνή Επιτροπή Αναζωογόνησης (ILCOR).
Είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο να γίνονται κατανοητά και επίσης μπορούν να διδαχθούν ως μεμονωμένες ενότητες ή συνδυαστικά ικανοποιώντας ακόμα και τις πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η RTI, πιστοποιεί Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του σχετικού κύκλου εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διαχειριζόμενη ένα διεθνές δίκτυο.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δομούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη θεωρίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η πρακτική των σεναρίων αποτελούν τους βασικούς άξονες διδασκαλίας.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι αφού επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση, λαμβάνουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρώτων βοηθειών.

share

πρόγραμμα

Σαβ 18/01/2020 — 10:00 - 16:00

κόστος

85€
➡Η επένδυση περιλαμβάνει την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό υλικό και την πιστοποίηση.
➡Οι υποψήφιοι θα λάβουν τη διεθνή πιστοποίηση RTI Emergency Paediatric First Aid ισχύος 2 ετών.

πολιτική ακύρωσης

1. Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται.
2. Σε περίπτωση ακύρωσης έως και ένα μήνα πριν την έναρξη, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των χρημάτων πλην της προκαταβολής.
3. Σε περίπτωσης ακύρωσης λιγότερο από ένα μήνα πριν την έναρξη, το ποσό των χρημάτων δεν επιστρέφεται.