70.00€
Απεριόριστα μηνιαία μαθήματα
70.00€
10 μαθήματα prenatal
30.00€
Απεριόριστα εβδομαδιαία
10.00€
Drop in
50.00€
Απεριόριστα μηνιαία online
25.00€
Maha Sadhana Andritsos
70.00€
Άσκηση του Διαλογισμού
25.00€
Απεριόριστα εβδομαδιαία Online
50.00€
Απεριόριστα μαθήματα καλοκαίρι
25.00€
Απεριόριστα εβδομαδιαία μαθήματα καλοκαίρι
70.00€
workshop generic 70