Οι 6 Τριάδες

Οι έξι τριάδες: Ένας πρακτικός οδηγός της Julieanna Hever, Registered Dietitian ADA (American Dietitian Association) για υιοθέτηση στόχων που προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής μέσω του πιάτου και της άσκησης με ταυτόχρονη μείωση κινδύνου χρονιών ασθενειών.
Σύμφωνα με αυτό το εύκολο πλάνο, συνιστάται να συμπεριλαμβάνονται καθημερινά τουλάχιστον 6 από τις συγκεκριμένες τριπλέτες: 3 μικρομερίδες πράσινων φυλλωδών λαχανικών, 3 μικρομερίδες χρωματιστών λαχανικών, 3 μικρομερίδες φρούτων, 3 μικρομερίδες σπόρων και καρπών και 3 μικρομερίδες όσπριων. Στο πλάνο φαίνεται πόσο αντιστοιχεί η μικρομερίδα από τις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων. Στα λαχανικά καλό είναι να υπάρχει ποικιλία, τόσο από πράσινα φυλλώδη όσο και σε χρωματιστά λαχανικά. Όλα αυτά συνδυασμένα με 3 εικοσάλεπτα καθημερινής φυσικής δραστηριότητας.

Κωνσταντίνος Κούτσικας
Διατροφολόγος