πληροφορίες

Yin & Yang Therapy

Μια πρακτική εξισορρόπησης, βαθιάς ίασης και θεραπείας. Μία επιστροφή στα στοιχεία μας, το Yin και το Yang, στην ίδια την ουσία της ύπαρξης μας. Το μάθημα επικεντρώνεται στις ήπιες διατατικές ασκήσεις, στην ενδυνάμωση του κορμού και των άκρων, στη χαλάρωση ως απαραίτητο στοιχείο της
πλήρους και βαθιάς θεραπείας. Απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα των ασκούμενων, σε άτομα με χρόνιους
πόνους και συγκεκριμένες μυοσκλετετικές παθήσεις. Έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα ωφέλιμο σε άτομα που πάσχουν από χρόνιες νόσους.

δυσκολία

άσκηση

χαλάρωση

διαλογισμός

ενδυνάμωση

... δείτε το πρόγραμμα