πληροφορίες

Vinyasa Krama Yoga

Η Vinyasa Krama Yoga αποτελεί μια παραδοσιακή μέθοδο ασκήσεων yoga (asanas) εκτελούμενων προοδευτικά σε ροή, συνδεδεμένων αρμονικά με την αναπνοή. Krama σημαίνει “σε βήματα” ή “σε ακολουθία” και Vi-nyasa “με συγκεκριμένη/ειδική – σειρά/λογική” ή σε ελεύθερη μετάφραση “παραλλαγές (ασκήσεων) εντός συγκεκριμένων παραμέτρων”. H Vinyasa Krama διδασκόταν από τον Sri Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989), την πιο εμβληματική μορφή στο χώρο της σύγχρονης Yoga, με δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση (vinyasa cikitsa) ήταν θεραπευτική και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε ασκούμενου, ενώ η δεύτερη προσέγγιση (vinyasa shakti) ήταν πιο δυναμική και οι asanas διδάσκονταν με καθορισμένο ρυθμό σε ομάδες, με ακρίβεια και μεθοδικότητα. H ευρύτητα της μεθόδου της επέτρεπε να μπορεί να προσαρμόζεται και στα τρία στάδια ζωής του ανθρώπου (νεότητα, ακμή, ωριμότητα). H Vinyasa Krama αποτελεί τη μέθοδο από την οποία εξελίχθηκαν πολλά συστήματα της σύγχρονης Yoga.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους τους ασκούμενους με σταθερή πρακτική.

δυσκολία

άσκηση

χαλάρωση

διαλογισμός

ενδυνάμωση

... δείτε το πρόγραμμα