πληροφορίες

Mindfulness

Η Ενσυνειδητότητα (mindfulness) είναι η συνειδητή επικέντρωση της προσοχής στην ύπαρξή μας στο «εδώ και τώρα» με κατανόηση και αποδοχή. Είναι η κάτασταση κατα την οποία είμαστε «παρών» στη ζωή μας λεπτό προς λεπτό χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό , αλλά παρατηρώντας και βιώνοντας συνειδητά την κάθε εμπειρία. Μας παρέχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για την καλλιέργεια της σαφήνειας, τη διορατικότητας και την κατανόησης.

Ο ενσυνείδητος διαλογισμός (mindful meditation) μας φέρνει σταδικά στην κατάσταση της Ενσυνειδητότητας και βοηθά στην ανάκτηση του εσωτερικού ελέγχου των συναισθηματικών μας αντιδράσεων και υποστηρίζει την διατήρηση της εσωτερικής μας ισορροπίας σε δύσκολες ή επώδυνες καταστάσεις. Επίσης βοηθά στο να επανακτήσουμε τη διαύγεια της σκέψης μας και τη σωστή φροντίδα πνεύματος και σώματος μας με το να μην ξεπερνάμε τα όριά μας. Οδηγεί στην αποκατάσταση της αίσθησης του εσωτερικού μας μέτρου. Οι ασκούμενοι στον ενσυνείδητο διαλογισμό τείνουν να καλλιεργήσουν την αυτογνωσία και ένα αίσθημα μη επικριτικό, τρυφερό γεμάτο συμπόνια και αγάπη προς τον εαυτό τους και τους άλλους.

δυσκολία

άσκηση

χαλάρωση

διαλογισμός

ενδυνάμωση

... δείτε το πρόγραμμα