πληροφορίες

Διαλογισμός

Ο διαλογισμός είναι μια μορφή συγκέντρωσης που επιτυγχάνεται με την εσωτερίκευση των αισθήσεων και την εστίαση του νου σε ένα σημείο. Μέσα από τεχνικές διαλογισμού που χρησιμοποιούμε στο μάθημα, ο ασκούμενος αναπτύσσει εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Ο διαλογισμός θεωρείται πλέον ένα μέσο θεραπείας, μιας και ο νους χαλαρώνει και αποβάλλει αρνητικές σκέψεις και εντάσεις, μαθαίνοντας να απομονώνει τα θετικά βιώματα. Έτσι, μέσω των τεχνικών διαλογισμού που χρησιμοποιούμε, μαθαίνουμε να ζούμε στο παρόν και να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή της ζωής μας.

δυσκολία

άσκηση

χαλάρωση

διαλογισμός

ενδυνάμωση

... δείτε το πρόγραμμα