πληροφορίες

Full Body Vinyasa Flow – ONLINE

Μια δυναμική και αρμονική πρακτική με ροή, από την μία asana στην άλλη, όπου  η κίνηση ακολουθεί το ρυθμό της αναπνοής.

Μια πρακτική σχεδιασμένη να ενδυναμώνει και να επιμηκύνει ολόκληρο το σώμα, με στόχο να προσεγγίσει βαθύτερες στάσεις με ασφάλεια και επίγνωση.

Εμβαθύνοντας σταδιακά, ο μαθητής εστιάζει στις αισθήσεις του και προσαρμόζει την πρακτική στις δικές του ανάγκες. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ενέργεια που αυτή καλλιεργεί, ευθυγραμμίζοντας τον εαυτό του με τη μαγική ροή και την εξέλιξη της ζωής.

δυσκολία

άσκηση

χαλάρωση

διαλογισμός

ενδυνάμωση

... δείτε το πρόγραμμα