πληροφορίες

Vinyasa Krama Yoga

Η Vinyasa Krama Yoga αποτελεί μια παραδοσιακή μέθοδο ασκήσεων yoga (asanas) σε ροή συνδεδεμένες αρμονικά με την αναπνοή. Krama σημαίνει «σε βήματα» ή «σε ακολουθία». H Vinyasa Krama διδασκόταν από τον Sri Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989), την πιο εμβληματική μορφή στο χώρο της yoga των τελευταίων 100 ετών, με δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση (vinyasa chikitsa) ήταν θεραπευτική και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε ασκούμενου, ενώ η δεύτερη προσέγγιση (vinyasa shakti) ήταν πιο δυναμική και οι asanas διδάσκονταν με καθορισμένο ρυθμό σε ομάδες, με ακρίβεια και μεθοδικότητα. H Vinyasa Krama αποτελεί τη μέθοδο από την οποία εξελίχθηκαν πολλά σύστημα σύγχρονης Yoga.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους τους ασκούμενους με σταθερή πρακτική.

δυσκολία

άσκηση

χαλάρωση

διαλογισμός

ενδυνάμωση

... δείτε το πρόγραμμα